Anton Södergren 1908-1998

Gjord på Häffins höloft i Burs. Död i vid Hageby i Etelhem